ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE

/ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE
ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE 2017-12-15T13:19:20+00:00

Amb la nostra Tarifa Plana per a professionals i pimes tendràs TOTS els serveis que necessites en una sola quota mensual ajustada al volum de la teva activitat

AUTÒNOMS

40mes

PIMES

240mes

RENDA

40

En Alboris t’oferim un complet servei d’assessorament i gestió en matèria fiscal, comptable i laboral

Comptam amb professionals especialitzats i un equip de col·laboradors externs, que ens permeten oferir a les pimes, professionals i particulars un servei integral en les àrees següents:

Àrea fiscal:

  • Impost sobre el valor afegit (IVA).
  • Impost de societats (IS).
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • Declaracions censals.
  • Declaracions informatives obligatòries.

Àrea comptable:

  • Introducció d’apunts comptables.
  • Elaboració d’informes econòmics financers mensuals.
  • Confecció de llibres comptables.
  • Confecció i presentació de comptes anuals davant el registre mercantil.

IRPF particulars:

Consulta el nostre servei de confecció de declaracions d’IRPF (des de 40 €).

Sol·licita pressupost sense compromís